Nyheter

  1. PURE POLE NYTT !

    Pure pole klasserna är för dig som vill dansa pole dance men utan dans och träna ren polefitness dvs tricksdelen av pole dance. Vi tränar 1 gång i veckan i 8 veckor samma dag och tid , 1 timmes pass & efter att du gått dessa 8 veckor kan du...

Pole and Fitness Studio

Ledungsvägen 14 , 802 57 Gävle
Mobil nr: 073 - 951 64 55
E-post: poleandfitnesstudio@live.se

Sofia Persson